Học viện Kaplan Singapore cung cấp các khóa học từ Dự bị, Cao đẳng, Đại học đến Thạc sỹ cho các chuyên ngành như Kế toán & Tài chính, Thương mại & Quản trị, Truyền thông & Media, Nhân sự & Khoa học xã hội, Quản lý Du lịch & Khách sạn và Công nghệ thông tin. Với bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu về các khóa học Cao đẳng ở Học viện Kaplan .

 

1/ Cao đẳng trong Thương Mại (Diploma in Commerce) đào tạo các chuyên ngành:  

 • Business Admiration
 • Sales and Retail Management
 • Hospitality and Tourism Management
 • Logistic and Supply Chain Management
 • Human Resource Management
 • Business Economic
 • General Studies
 • Finance and Banking
 • Marketing Management

2/ Cao đẳng các chuyên ngành khác:

 • Accounting
 • Business and Information Management
 • Business and Law
 • Computer Forensics
 • Counseling
 • Event Management
 • Information Technology
 • Mass Communication
 • Legal Studies
 • Web Technology

Yêu cầu đầu vào

 • Tốt nghiệp lớp 12 hoặc có chứng chỉ dự bị của Kaplan
 • IELTS ít nhất 6.0 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh PBEP cấp độ 5.

Các phương pháp giảng dạy

Chương trình bao gồm 8 môn học và có thể hoàn thành trong ít nhất 8 tháng qua 4 học kỳ. Mỗi môn học được hỗ trợ bởi 42 giờ giảng đường. Lớp học dài 3 tiếng từ thứ 2 đến thứ 6, 10h sáng – 1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

Tốt nghiệp và bằng cấp

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng  Diploma từ Kaplan Higher Education Academy. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ tiếp tục học lên Cử nhân (16-18 tháng) tùy chuyên ngành

Học phí

Chi phí bao gồm phí đăng ký, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

 • Học phí: SGD 12.840
 • Phí ghi danh: SGD 492.2
 • Phí hành chính: SGD 963 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST).

Khai giảng  Tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12 hàng năm

Chi tiết vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của Kaplan Tại Việt nam hoặc gọi số hotline 0983010580

Xem thêm:

Visited 74 times, 1 visit(s) today