Kaplan Singapore City Campus @ Odeon được thiết kế để tạo ra một môi trường giảng dạy và học tập mang tính hợp tác và tương tác cho sinh viên, với công nghệ tiên tiến, các tính năng đổi mới và giao diện hiện đại.

Bằng cách tích hợp công nghệ tiên tiến, khuôn viên của chúng tôi cung cấp cơ sở vật chất và tài nguyên hàng đầu cho sinh viên, giảng viên và nhân viên, thông qua các tính năng như Nexus, lớp học hiện đại và trạm hỗ trợ Thảo luận Trực tuyến Riêng tư (PODss). Hãy nhìn vào khuôn viên trường của chúng tôi dưới đây!

Đăng ký tư vấn miễn phí (thông tin quý khách được bảo mật tuyệt đối)