Chia sẻ kinh nghiệm

Chuyên mục là tập hợp những bài viết về những chia sẻ kinh nghiệm du học tại Học viện Kaplan Singapore. Bên cạnh đó còn là những chia sẻ về cuộc sống du học Singapore, những trải nghiệm của lưu học sinh khi sống xa nhà.