Trường Kaplan Singapore đào tạo các khóa: Tiếng Anh, Dự bị, Cao đẳng, Đại học và Thạc sĩ. Mỗi khóa học có yêu cầu cụ thể khác nhau. Chi tiết yêu cầu nhập học như sau

Điều kiện nhập học Kaplan Singapore
Điều kiện nhập học Kaplan Singapore

Điều kiện du học tại Học viện Kaplan Singapore

Khóa Tiếng Anh thương mại

  • Chương trình này dành cho các học sinh chưa có bằng IELTS hay TOEFL Học sinh sẽ làm bài kiểm tra tiếng Anh tại đại diện tuyển sinh chính thức ở Việt Nam (Ví dụ Công ty du học Eduzone). Tùy vào trình độ của học viên mà Trường Kaplan Singapore có xếp lớp cụ thể.
  • Chương trình học sẽ gồm 5 level. Mỗi level sẽ có thời gian học trong vòng 2 tháng. Sinh viên sau khi lấy được chứng chỉ tiếng Anh sẽ vào nhập học các chương trình chính khoá tại Kaplan Singapore

Khóa Dự bị (Dành cho học sinh học hết lớp 9 trở lên)

  • Học sinh chỉ cần tốt nghiệp lớp 9, đủ 15 tuổi (Tính đến ngày nhập học). Điểm trung bình 6.5 trở lên. Sau khi hoàn thành khoá học, Học sinh sẽ vào học khoá Cao đẳng của trường Học viện Kaplan
  • Yêu cầu điểm IELTS 5.5 hoàn thành khoá tiếng Anh của Kaplan

Khóa Cao đẳng (Diploma) – Đại học năm 1 dành cho học sinh hết lớp 12

  • Dành cho học sinh TNPT với điểm trung bình 6.5 trở lên hoặc đã hoàn tất khoá dự bị 
  • Yêu cầu điểm IELTS 6.0 hoặc hoàn thành khoá tiếng Anh thương mại của Kaplan

Khóa Cử nhân (Bachelor) – Đại học năm 2 và năm 3

  • Dành cho sinh viên hoàn thành khoá Diploma của Kaplan
  • Yêu cầu điểm IELTS 6.0 hoặc hoàn thành khoá tiếng Anh tại Học viện Kaplan

Bậc Thạc Sỹ (Master)

  • Sinh viên TNĐH , Điểm trung bình 6.0 – 7.0 trở lên (Tuỳ chuyên ngành đào tạo)
  • Yêu cầu điểm IELTS 6.0 – 6.5  (Tuỳ chuyên ngành đào tạo) hoặc hoàn thành khoá tiếng Anh tại Học viện Kaplan

Xem thêm:

Đăng ký tư vấn miễn phí (thông tin quý khách được bảo mật tuyệt đối)